Đơn vị Sản xuất trực tiếp
máy móc hiện đại

Và đội ngũ nhân viên có tay nghề cao
trong nhiều năm qua